đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,

đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,

đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,

đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,

đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,
đăng ký đất, đăng ký nhà, đang ky nha, dang ky đat, đăng ký đất hóc môn, đăng ký nhà hóc môn, đang ky nha hoc mon , dang ky đat hoc mon, đăng ký đất quận , đăng ký nhà quận, đang ky nha quan, dang ky đat quan,
19/2 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn,Huyện Hóc Môn, TP HCM
ctphuthinh@yahoo.com.vn

0286 251 3727

0918 097 577

ĐĂNG KÝ MỚI NHÀ ĐẤT
231 Lượt xem

 

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 Sổ đỏ hay sổ hồng (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất) là một loại giấy tờ mang tính pháp lý cao, có giá trị tài sản lớn dù bất kỳ ai đang sở hữu, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) là chính sách quản lý đất đai của nước ta mà nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Giúp cho hoạt động quản lý, sử dụng đất được hiệu quả, minh bạch.

Theo đó thì tại nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thêm các quy định mới chi tiết về thi hành Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 03/3/2017 sẽ nâng cao hơn và sát với thực tế trong việc làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau đây là một số quy định cụ thể:

Những vấn đề về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì

 1. Sổ đỏ: được gọi là một loại GCNQSDĐ đây là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu trong đó có: Đất ở, Đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nôn nghiệp….. khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất, thì phần nhà ở sẽ được ghi là Tài sản gắn liền trên đất.
 2. Sổ hồng: hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Bộ xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào? sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư.
 3. Tuy nhiên để thống nhất bây giờ các loại sổ này đều được đổi một loai giấy chứng nhận gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) để thống nhất trong hoạt động quản lý.

Nội dung cơ bản xin cấp GCNQSDĐ cần nắm

Với nội dung trên CTY TNHH PHÚ THỊNH xin được nêu ra toàn bộ quy trình để hoàn tất việc cấp GCNQSDĐ được thực hiện theo quy định mới triển khai bắt đầu từ 03/03/2017, bao gồm:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Giới thiệu dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận làm hồ sơ của CTY TNHH PHÚ THỊNH.

Trình tự – thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ nhà đất làm QSDĐ

Hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu thì nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường thị trấn, sau đó hồ sơ sẽ được chuyển lên UBND cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra và viết phếu hẹn trả kết quả

Bộ phận có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND huyện tiếp nhận và trả tra sơ bộ như sau:

Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đến để thực hiện nghĩa vụ tài chính (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phô tô hồ sơ đi chứng thực chuyển sang Chi cục thuế để nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh thì đến nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết giấy hẹn trả hết quả cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp chỉ duy nhất 1 lần cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tiếp tục chuyển hồ sơ

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND huyện sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có chứng năng liên quan nơi có đất.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thực hiện thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa;

Cơ quan UBND xã, thị trấn phải xác nhận vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng của thửa đất.

Khi hồ sơ đã đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ xin đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và sau đó trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

Bước 5: Kiểm tra và đáng giá hồ sơ xin cấp QSDĐ

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sơ bộ; xác nhận vào đơn đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử đất hoặc ý kiến cụ thể với trường hợp không đủ điều kiện;

Bước 6: Trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất sẽ tiến hành chuyển kết quả cho bộ phận trả hồ sơ hoặc chuyển đến UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ bao gồm

+ Mẫu đơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( được ban hành theo quy định tại thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Mẫu số 04/ĐK).

+ Bản vẽ trích lục hoặc trích đo..

+ Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.

+ Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).

+ 02 Tờ khai lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB – nếu có).

+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).

+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN-  nếu có).

+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).

+ 02 Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

+ Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư: trường hợp gồm 2 loại giấy tờ:

 1. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
 2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Một số loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của đất để cấp GCNQSDĐ:

Theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 v/v: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”bao gồm:

– Các loại giấy tờ có liên quan đến đất đai được cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chính sách đất đai nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hay chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam cấp hay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp thì đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời do nhà nước thẩm quyền cấp hoặc có tên tại Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 thì đủ điều kiện lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy tờ hợp pháp về việc thừa kế cho tặng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, các loại giấy tờ về việc giao, tặng nhà tình nghĩ;

– Các loại giấy tờ chứng minh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay mua bán nhà ở gắn liền với đất được thực hiện ở trước ngày 15/10/1993 được UBND  xã xác nhận đã được sử dụng trước thời điểm 15/10/1993;

– Các loại giấy tờ có liên quan đến việc thanh lý hóa giá nhà đất;

– Các loại giấy tờ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chế độ cũ cấp;

– Các loại giấy tờ chứng minh về QSDĐ được lập trước ngày15/10/1993 theo quy định của Chính phủ;

– Các loại giấy tờ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

– Các loại giấy tờ đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của CP về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký đất đai bao gồm:

+ Các loại giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu công trình; các giấy tờ cho phép sửa chữa, cải tạo công trình được UBND cấp huyện, tỉnh cho phép.

+ Giấy tờ về việc tạm giao đất của UBND huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được UBND xã, hợp tác xã nông nghiệp đã được chấp nhận trước ngày 1/7/1980 hoặc được UBND huyện, tỉnh phê duyệt.

+ Bản sao về các loại giấy tờ có liên quan quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và các loại giấy tờ chứng minh sử dụng đất lâu dài, không có tranh chấp được UBND xã, phường công nhận.

Một số bổ xung theo Nghị định  01/2017/NĐ-CP

– Ngoài ra với nghị định bổ xung 01/2017/NĐ-CP thì tại các điểm (a), (b), (c), Khoản 54, Điều 3 về thi hành Luật Đất đai 2013cũng quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chấp nhận các loại giấy tờ:

+ Giấy mua bán viết tay có đầy đủ chữ ký lập trước 01/01/2008 ;

+ Giấy mua bán viết tay có đầy đủ chữ ký lập trước 01/07/2014 kèm với đó là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điều 100 luật Đất đai và Điều 18 nghị định này.

+ Di chúc nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Số lượng và thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: sẽ được cấp GCNQSDĐ;

Yêu cầu và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  không đúng theo thủ tục thì sẽ phải mất thời gian làm nhiều lần.

Các khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với tính tiền sử dụng đất: thì trường hợp QSDĐ của bạn thuộc các trường hợp tại điểm 100 Luật Đất đai 2013 thì không cần đống tiền sử dụng đất.

Lệ phí trước bạ: được tính = 0,5% Theo quy định cụ thể tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo quy định tại thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì:

Lưu ý về lệ phí cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với các hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn được miễn phí.

Đối với các chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến việc đo đạc vẽ bản đồ do các bên thỏa thuận hợp đồng;

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đăng ký đất, đai, tài sản gắn liền đất thì không quá 30 ngày.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tịa điều 105 của Luật đất đai 2013, theo đó:

 1. UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn với đất cho các tổ chức, hay cơ sở tôn giá, các trường hợp người Việt Nam định cư nước ngoài, hay doanh nghiệp có vốn nước ngoài, hay tổ chức có chức năng ngoại giao ở nước ngoài muốn sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Bộ tài nguyên và Môi trường cùng cấp thực hiện thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân hay cộng đồng dân cư, người Việt định cư nước ngoài tại Việt Nam thì do UBND huyện cấp.
 2. Với các trường hợp đã có GCNQSDĐ nhưng xin cấp lại hoặc thực hiện các quyền chủ sở hữu đối với đất đai của mình như chuyển nhượng, cho, tặng…. về quyền sử dụng đất thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Sở tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

–> Mẫu đơn cấp GCNQSDĐ.

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Là một đơn vị có nhiều năm hoặt động trong lĩnh vực Bất động sản, tư vấn luật đất đai công ty TNHH PHÚ THỊNH chuyên:

Làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM trọn gói bao gồm cả làm hồ sơ, thực hiện thủ tục, ra sổ…..

Đến với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM của PHÚ THỊNH mọi giấy tờ có liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ sẽ được đơn vị từ vấn và thực hiện giúp khách hàng.

Các công việc dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM thực hiện

Tư vấn pháp lý liên quan thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Các đối tượng nhà, đất có mong muốn CGCNQSDĐ;

– Các loại giấy tờ pháp lý nhà đất, giấy tờ cần thiết;

– Hậu quả về mặt pháp lý, hành chính xảy ra trước và sau khi CGCNQSDĐ;

– Trình tự, thủ tục, tài liệu có liên quan đến từng khu vực quận huyện cụ thể;

Thẩm định các điều kiện về hồ sơ của bạn khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Nghiên cứu các giấy tờ gốc có liện quan đến hồ sơ của bạn;

– Trả lời khách hàng về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được hay không trong 1 -2 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ

Làm việc cơ quan thẩm quyền cùng khách hàng hoặc nhận ủy quyền

Đơn vị Việt Đăng Khôi có thể trực tiếp thực hiện cùng khách hàng hoặc ủy quyền thực hiện toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc xin CGCNQSDĐ bao gồm:

– Làm việc trực tiếp với cơ quan thẩm quyền về lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

– Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Làm việc cơ quan thẩm quyền về lập hiện trạng do đạc hồ sơ kỹ thuật của thửa đất;

– Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất;

– Đại diện Khách hàng nhận kết quả.

Cách xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM của CTY TNHH PHÚ THỊNH

Bước 1 : Lập hồ sơ đo vẽ NHÀ ĐẤT cụ thể.

Bước 2 : Mua các giấy tờ có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ để khai lệ phí trước bạ nhà – đất;

– Các loại giấy tờ để khai thuế sử dụng đất;

– Đơn xin nợ thuế ( nếu muốn làm thủ tục nợ thuế )

Bước 3 : Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại phường

– chứng cam kết tại phường

– Chứng cam kết có mấy căn nhà

– Chứng đơn nợ thuế ( nếu làm nợ thuế )

Bước 4 : Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND Quận

Bước 5 : Đóng thuế xuất có liên quan đến cấp giấy chứng nhận

Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Tổng cộng 101 ngày

Chú Ý khi làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Những hồ sơ khó làm việc hay mua bán sau thời điểm quy định thì Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi tư vấn;
 • Một giầy tờ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tp HCM … có liên quan Thuế nhà đất thì sẽ được tư vấn khi làm hồ sơ cụ thể;
 •  

Mọi Thông Tin Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC TƯ VẤN THIẾT KẾ XAY DỰNG PHÚ THỊNH

!…Chuyên các Dịch Vụ Pháp Lý NHÀ ĐẤT Và Mua Bán NHÀ , ĐẤT…!Mọi thông tin nhà đất có liên quan liên hệ:

Mọi thông tin nhà đất có liên quan dịch vụ tách thửa đất liên hệ

Địa chỉ: 19/2 A Lý thường kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM ( Chèn hình ảnh chỉ đường)

Giám đốc/Đại diện pháp luật: TRẦN SƠN HIẾN

Hotline: 0918.097.577

Email: ctphuthinh@yahoo.com.vn

 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH .All rights reserved. Design by Nina.vn
Đang online: 2
|
Tổng lượt truy cập: 27273
 • Chào bạn!

 • Bạn cần Shop tự vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không bạn ha?

Về đầu trang